कुम्मायक गाउँपालिका बिकासको निम्ति कुन कुरालाई बिशेष जोड दिँदा राम्रो होला ?

खानेपानी अायोजना
75% (27 votes)
शिक्षा र स्वास्थ्य
14% (5 votes)
सडक निर्माण
6% (2 votes)
अन्य
6% (2 votes)
Total votes: 36