FAQs Complain Problems

कुम्मायक गाउँपालिका बिकासको निम्ति कुन कुरालाई बिशेष जोड दिँदा राम्रो होला ?

खानेपानी अायोजना
74% (29 votes)
शिक्षा र स्वास्थ्य
15% (6 votes)
सडक निर्माण
5% (2 votes)
अन्य
5% (2 votes)
Total votes: 39