कुम्मायक गाउँपालिका बिकासको निम्ति कुन कुरालाई बिशेष जोड दिँदा राम्रो होला ?

खानेपानी अायोजना
78% (25 votes)
शिक्षा र स्वास्थ्य
13% (4 votes)
सडक निर्माण
3% (1 vote)
अन्य
6% (2 votes)
Total votes: 32