FAQs Complain Problems

कुम्मायक गाउँपालिका बिकासको निम्ति कुन कुरालाई बिशेष जोड दिँदा राम्रो होला ?

खानेपानी अायोजना
73% (37 votes)
शिक्षा र स्वास्थ्य
18% (9 votes)
सडक निर्माण
6% (3 votes)
अन्य
4% (2 votes)
Total votes: 51