FAQs Complain Problems

देबेन्द्र सुबेदी

ईमेल: 
brodeben@gmail.com
फोन: 
9852684021

कुम्मायक गाँउपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा मिति २०७८ चैत्र १० गते हाजिर भइ हाल सम्म निरन्तर सेवामा रहनुभएको छ।