FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक ऐन २०७९

७९-८० 07/11/2022 - 14:07 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf

आर्थिक बर्ष २०७८।७९ को बार्षिक बजेट विवरण

२०७८/७९ 06/25/2021 - 14:00 PDF icon बजेट २०७८।०७९ final.pdf

आ.व. २०७७।७८ को गाउँसभाबाट पेश भएको बजेट

७६/७७ 06/25/2020 - 10:00 PDF icon बजेट ७७।७८ को लागी.pdf

कुम्मायक गाउँपालिकाको आ.व. २०७६।०७७ को बार्षिक बजेट ।

७६/७७ 10/24/2019 - 12:32 PDF icon kummayak budget.pdf

कुम्मायक गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७५ (पारित मिति २०७५।१२।२४)

७५/७६ 05/31/2019 - 15:45 PDF icon बिनियोजन ऐन .pdf

नीती तथा कार्यक्रम २०७५

७५/७६ 08/24/2018 - 15:26 PDF icon Budget .pdf

कुम्मायक गाउँँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७५

७५/७६ 08/24/2018 - 15:25 PDF icon Finalबिनियोजन ऐन 2075.pdf

कुम्मायक गाउँँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५

७५/७६ 08/24/2018 - 15:24 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५।०७६.pdf

कुम्मायक गाउँँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५

७५/७६ 08/24/2018 - 15:24 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५।०७६.pdf

कुम्मायक गाउँँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५

७५/७६ 08/24/2018 - 15:24 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५।०७६.pdf