FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कुम्मायक स्वतः प्रकाशन चैत्र मसान्त २०८० ८०/८१ 05/13/2024 - 16:36 PDF icon कुम्मायक स्वतः प्रकाशन चैत्र मसान्त २०८०.pdf
कुम्मायक स्वतः प्रकाशन पौष २०८० ८०/८१ 02/08/2024 - 17:47 PDF icon कुम्मायक स्वतः प्रकाशन पौष २०८०.pdf
स्वत प्रकाशन असार ०८० ८०/८१ 02/07/2024 - 18:12 PDF icon स्वत प्रकाशन असार ०८०.pdf
आय व्यय विवरण ७९-८० 08/23/2023 - 12:45 PDF icon आय व्यय.pdf
आ.व ८०/८१ को निति तथा कार्यक्रम र स्वीकृत वार्षिक बजेट ८०/८१ 07/17/2023 - 11:39 PDF icon स्वीकृत वडागत वजेट ०८०.pdf, PDF icon नीति तथा कार्यक्रम ०८०.pdf, PDF icon स्वीकृत वजेट ०८० .pdf, PDF icon स्वीकृत वजेट ०८० फ्रन्ट फाईनल.pdf
खर्चको फाटँबारी ७९-८० 06/27/2023 - 17:02 PDF icon खर्चको फाटबारी.pdf
स्वतः प्रकाशन ७९-८० 05/02/2023 - 12:46 PDF icon कुम्मायक स्वतः प्रकाशन २०७९।१२।३०.pdf
वार्षिक बजेट, निति, योजना तथा कार्यक्रम ७९-८० 01/08/2023 - 11:48 PDF icon आ.व२०७९-८०.pdf
कुम्मायक गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका ( कार्यविभाजन ) नियमावली २०७४ ७५/७६ 03/11/2022 - 00:00 PDF icon karyabivajan.pdf
वार्षिक बजेट, निति, योजना तथा कार्यक्रम २०७८/७९ 02/24/2022 - 11:43 PDF icon वार्षिक बजेट ,नीति ,योजना तथा कार्यक्रम०७८-०७९.pdf

Pages