FAQs Complain Problems

वार्ड नं ३

कुम्मायक गाउँपालिका ३ नं. वडाको नाम रानीगाउँ नेै रहेतापनी यस क्षेत्रलाई सिम्राहा क्षेत्रको रुपमा चिनिन्छ । सिम नै सिम भएकोले उब्जाउ योग्य ठाउँको यस क्षेत्रलाई सिम्राहा नामाकरण गरिएको हो । यस ३ नं. वडाको केन्द्र सेपेनी रहेको छ ।

यस ३ नं. वडा पुर्वको पूर्वमा सिवा दोभान ४ नं. वडा रानीगाउँ पश्विममा तमोर नदी, सिम्ले गाउँ, तेह्रथुम, उत्तरमा थोक्लुङ गाउँ तेह्रथुम र दक्षिणमा रानीगाउँ यासोक, स्याबरुम्बा रहेका छन । यस क्षेत्रमा ब्राम्हण, क्षेत्री, राई, देवान, माझि, सार्की लगायतको बसोबास रहेको पाईन्छ ।

Ward Contact Number: 
९८४४६३०३०५ kummayak3sepeni@gmail.com