FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधि विवरण

नाम, थर पद शाखा फोन नं ईमेल

बम प्रसाद लावती

अध्यक्ष

गाउँपालिकाको कार्यालय ९८५११४६०८३ bamprasadlawati@gmail.com

महेन्द्र बहादुर खड्का

उपाध्यक्ष

गाउँपालिकाको कार्यालय ९८५२६८१९६३

देवेन्द्र कुमार लावती

वडा अध्यक्ष

१ नं. वडा कार्यालय

बालकृष्ण शेर्मा

वडा अध्यक्ष

२ नं. वडा कार्यालय

बाबुराम कार्की

वडा अध्यक्ष

३ नं. वडा कार्यालय

फगेन्द्र कुमार समबाहाम्फे

वडा अध्यक्ष

४ नं. वडा कार्यालय

निर्मलराज घिमिरे

वडा अध्यक्ष

५ नं. वडा कार्यालय

वेद माया चापागाई

कार्यपालिका सदस्य

गाउँपालिकाको कार्यालय

धन मायाँ तामाङ

कार्यपालिका सदस्य

गाउँपालिकाको कार्यालय

गंगा देवी बोहोरा

कार्यपालिका सदस्य

गाउँपालिकाको कार्यालय

इन्द्रसरी बिश्वकर्मा

कार्यपालिका सदस्य

गाउँपालिकाको कार्यालय

डिक बहादुर बिश्वकर्मा

कार्यपालिका सदस्य

गाउँपालिकाको कार्यालय

लक्ष्मी नेपाली

कार्यपालिका सदस्य

गाउँपालिकाको कार्यालय