FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पाठ्यक्रम ७९-८० 09/05/2022 - 21:51 PDF icon रोजगार सहायक, PDF icon अ.हे.व, PDF icon अ.न.मि, PDF icon Civil-_Sub-_engg_5_Level_, PDF icon Civil-Assistant-Sub-_engg_4_Level
व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिमको आवेदन फाराम (मोवाइल मर्मत तालिम २०७८) २०७८/७९ 10/26/2021 - 12:20 PDF icon 9842767288.KRM_.pdf
रोजगार संयोजकको दरखास्त फारम तथा प्रवेश पत्र फाराम । ७६/७७ 12/20/2019 - 11:39 PDF icon रोजगार संयोजक निवेदन फाराम.pdf
करार सेवाको लागी दरखास्त फाराम । ७५/७६ 05/27/2019 - 15:57 PDF icon करार फर्म-कुम्मायक गाउँपालिका.pdf
बिबाह दर्ता को फारम ७४/७५ 03/09/2018 - 12:49 PDF icon विवाह दर्ता फारम.pdf
सम्बन्ध बिच्छेद को फारम ७४/७५ 03/09/2018 - 12:45 PDF icon सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम.pdf
मृत्यु दर्ताको फारम ७४/७५ 03/09/2018 - 12:42 PDF icon मृत्यु दर्ता फारम.pdf
बसाई सराई दर्ताको फारम ७४/७५ 03/09/2018 - 12:40 PDF icon बसाईसराई दर्ता फारम_0.pdf
जन्म दर्ताको सुचना फारम ७४/७५ 03/09/2018 - 12:34 PDF icon जन्म दर्ता फारम_1.pdf