FAQs Complain Problems

वार्ड नं ४

कुम्मायक गाउँपालिका ४ नं. वडाको नाम रानीगाउँ हो । रानीगाउँको प्राचिन नाम हाङमा तलक वा हाङमा पाङभे थियो । यस ठाउँको नामाकरण सम्बन्धमा रानीभिरमा  चेक्तेनहाङले दरबार बनाएर बसेका बेला उनकि रानीले आफ्ना सेवकहरु सहित यस ठाउँमा नुहाउन आएकाले यस पोखरीलाई हाङमा तलक भनियो । लिम्बु भाषामा हाङमा  (रानी) र तलाउ (पोखरी) हो । त्यही रानीपोखरीको नामबाट रानीगाउँ नामाकरण भएको एक थरिको कथन छ भने साबिक रानीगाउँ वडा नं. ६ को देवीथान मुनी हाल ठुलो टार रहेको ठाउँमा ठुलो पोखरी थियो । जसलाई त्यसबेला यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लिम्बु जातिका मानिसहरुले ठुलो पोखरी वा हाङमा(रानी) र तलक(पोखरी) वा हाङमा तलक भने । यसै हाङमा तलक कै नामबाट यस क्षेत्रलाइ हाङमा पाङभे रानीगाउँ भनियो। यसरी यस क्षेत्रको नाम रानीगाउँ रहन गएको हो ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Ward Contact Number: 
९८१७०२५४९३

परिचय

कुम्मायक