FAQs Complain Problems

पञ्जिकरणको कामहरु जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाईसराई दर्ता, सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता कहाबाट गरिन्छ?

सम्बन्धित वड कार्यालयबाट ।