FAQs Complain Problems

वडा नं. २

बालकृष्ण शेर्मा (वडा अध्यक्ष):-9814972383

भक्त बहादुर बि.क. (कार्यपालिका सदस्य):- 9813277146

चुरुङपाल शेर्मा (वडा सदस्य): 9817086371

हरिमाया दर्जी (वडा सदस्य):- 9806049254

सीता लावती (वडा सदस्य):- 9817036681

Population: 
3718
Ward Contact Number: 
9814972383