FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कुम्मायक गाउँपालिका न्यायीक समिति (कार्यविधी सम्बन्धि ऐन) ऐन २०७५ २०७८/७९ 04/11/2022 - 10:56 PDF icon कुम्मायक गाउँपालिका न्यायीक समिति (कार्यविधी सम्बन्धि ऐन) ऐन २०७५.pdf
कुम्मायक गाउँपालिका, सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/07/2021 - 16:50 PDF icon सवारी साधन.pdf
कर्मचारी फिल्ड सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि , २०७७ ७७/७८ 02/07/2021 - 16:49 PDF icon फिल्ड.pdf
कुम्मायक गाउँपालिकाको करारमा प्राविधिक कर्मचारी तथा श्रेणिबिहिन कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/07/2021 - 16:47 PDF icon कर्मचारी.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन ७४/७५ 06/13/2018 - 11:37 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
आकस्मिक कोष सञ्चालन गर्न बनेको कानुन ७४/७५ 06/13/2018 - 11:35 PDF icon आकस्मिक कोष स‌न्चालन कार्यविधि २०७४ finel.pdf
आर्थिक कार्यविधि ब्यवस्थित गर्न बनेको कानुन ७४/७५ 06/13/2018 - 11:34 PDF icon आर्थिक कार्यविधि ब्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४.pdf
कु्म्मायक शिक्षा ऐन ७४/७५ 06/13/2018 - 11:32 PDF icon गाउँपालिका शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
बिपत ब्यवस्थापन कार्यबिधि ७४/७५ 06/13/2018 - 11:29 PDF icon विपद ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
पशु तथा कृषि सञ्चालन कार्यविधि ७४/७५ 04/15/2018 - 11:41 PDF icon कृषि तथा पशु सेवा कार्यविधी.pdf

Pages